Reconstruction and upward extension of multifamily building

Reconstruction and upward extension of 1936 multifamily building.

Client: Private
Location: Poznań
Architects: Neostudio Architekci
Architects in Charge: Bartosz Jarosz, Paweł Świerkowski
Collaborating architects: Tomasz Sołtysiak, Adrianna Fiącek, Weronika Kurdziałek, Bartosz Wojciechowski
Design: 2017-2018
Realization: 2019-2020

Powierzchnia działki: 718 m2
Powierzchnia zabudowy:138 m2
Powierzchnia użytkowa: 430 m2
Kubatura: 1560 m3

icon-facebook-neostudio