Biblioteka UAM - Projekt biblioteki Poznań - Architekci Neostudio

Biblioteka Uniwersytecka Poznań

Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza zlokalizowana jest w okolicy wielkich realizacji pruskich z początku dwudziestego wieku, w bezpośrednim sąsiedztwie Opery i Zamku cesarskiego, tuż przy Placu Mickiewicza – sercu Poznania. Zaprojektowana jako rozbudowa Collegium Maius – dawnego budynku pruskiej Królewskiej Komisji Kolonizacyjnej (Hakaty), posiada skromną ekspozycję, zasłonięta z trzech stron przez Collegium Maius i dodatkowo przez Urząd Wojewódzki. Bryła biblioteki, przedzielona na pół, z masywnym dołem z piaskowca i lekką górą ze szkła, w zamyśle autorów pokazywać ma połączenie historii ze współczesnością.

Projekt powstał w wyniku konkursu rozstrzygniętego we wrześniu 2005 roku. Główną ideą było pogodzenie sprzeczności wynikających z charakterystyki obiektu – szacunek do zastanego miejsca i jego historii oraz determinacja, aby zrealizować obiekt współcześnie funkcjonalny, powściągliwy w formie, z wyczuciem nawiązujący do otoczenia. Celem nadrzędnym były rozwiązania przyjazne dla studentów, ale także pogodzenie wymagań inwestora z zapisami warunków zabudowy – przy bardzo ograniczonej dopuszczalnej powierzchni zabudowy wymagano znacznej powierzchni użytkowej i rozbudowanego programu funkcjonalnego. Zaowocowało to układem wnętrza, który jest opracowany w sposób wykorzystujący do maksimum dostępną powierzchnię, dokładnie analizując wymagania przestrzenne użytkownika. Znaczne skomplikowanie projektu potęgowała dodatkowo sytuacja gruntowo – wodna, ponieważ budynek częściowo posadowiony był na dawnym pierścieniu obronnym Poznania – na murach obronnych i zasypanej fosie, a częściowo na podziemnym cieku, który został niejako przedzielony nową strukturą.

Bryłę budynku zdominowały dwa materiały – szkło i piaskowiec. Rysunek kamienia, identycznego jak na istniejącym obiekcie Collegium Maius, nawiązuje do starych podziałów, jednocześnie wprowadzając stonowane zaburzenia jego rytmu. Lekką strefę szkła i masywną kamienia łączą piaskowcowe żyletki, które ciągnąc się poprzez całą wysokość obiektu, są wolnym odzwierciedleniem wertykalnych podziałów elewacji podwórzowej zastanej zabudowy. Ślad żyletek został przeniesiony na rysunek posadzki placu oraz do wnętrz budynku.

Inwestor: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Lokalizacja: Poznań
I nagroda w konkursie ogólnopolskim
Autorzy: Jacek Bułat, Bartosz Jarosz, Joanna Kapturczak, Michał Kapturczak, Paweł Świerkowski
Kalendarium: Projekt konkursowy: czerwiec 2005
Projekt budowlany i wykonawczy: październik 2005 – czerwiec 2006
Realizacja: październik 2007 – kwiecień 2009

Biblioteka UAM - Projekt biblioteki Poznań - Architekci Neostudio
Biblioteka UAM - Projekt biblioteki Poznań - Architekci Neostudio
Biblioteka UAM - Projekt biblioteki Poznań - Architekci Neostudio
Biblioteka UAM - Projekt biblioteki Poznań - Architekci Neostudio
Biblioteka UAM - Projekt biblioteki Poznań - Architekci Neostudio
Biblioteka UAM - Projekt biblioteki Poznań - Architekci Neostudio
Biblioteka UAM - Projekt biblioteki Poznań
Biblioteka UAM - Projekt biblioteki Poznań - Architekci Neostudio
Biblioteka UAM - Projekt biblioteki Poznań - Architekci Neostudio
Biblioteka UAM - Projekt biblioteki Poznań - Architekci Neostudio
Biblioteka UAM - Projekt biblioteki Poznań - Architekci Neostudio
Biblioteka UAM - Projekt biblioteki Poznań - Architekci Neostudio
Biblioteka UAM - Projekt biblioteki Poznań - Architekci Neostudio
Biblioteka UAM - Projekt biblioteki Poznań - Architekci Neostudio
Biblioteka UAM - Projekt biblioteki Poznań - Architekci Neostudio
Biblioteka UAM - Projekt biblioteki Poznań - Architekci Neostudio
Biblioteka UAM - Projekt biblioteki Poznań - Architekci Neostudio
icon-facebook-neostudio