Projekty architektoniczne - Projekt AWF

Hala Sportowa AWF z pomieszczeniami dydaktycznymi w Poznaniu

Idea formalna opiera się na świetle (jego wszechobecności poprzez całodobowe, zmienne warunki oświetleniowe) oraz jasności założenia, nawiązując do jasnej, szlachetnej strony sportu i rywalizacji sportowej. Uzyskano w efekcie mocną w wyrazie, charakterystyczną zabudowę. Ideą przestrzenną dla nowo projektowanej struktury było poszanowanie zastanej sytuacji terenu poprzez oszczędne operowanie formą wyrazu i nawiązanie jej do mocnej kubatury głównego budynku AWF-u. Bryła budynku została zlokalizowana w oparciu o układ komunikacji zapoczątkowany przez budynek dydaktyczny autorstwa Jerzego Gurawskiego, prostopadły do budynku Marka Leykama i ulicy Królowej Jadwigi. Przestrzenne założenie projektowe to dążenie, pomimo obszernego i zróżnicowanego programu użytkowego, do respektowania założenia urbanistycznego kampusu przy jednoczesnym zaakcentowaniu formalnym jego zakończenia.

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Lokalizacja: Poznań
Projekt: Neostudio Architekci
Autorzy: Bartosz Jarosz, Paweł Świerkowski
Współpraca autorska: Agata Dziemiańczyk, Mirosław Wojcieszak, Bartosz Wojciechowski, Maciej Witczak, Agata Superczyńska
Projekt: 2012-2013
Realizacja: 2013-2015

Powierzchnia działki: 49 576 m2
Powierzchnia terenu opracowania: 5 473 m2
Powierzchnia zabudowy: 2 098 m2
Powierzchnia użytkowa: 2989,39 m2
Kubatura: 39 860 m3

Hala Sportowa AWF Poznań - Pojekt architektów Neostudio
Hala Sportowa AWF Poznań - Pojekt architektów Neostudio
Hala Sportowa AWF Poznań - Pojekt architektów Neostudio
Hala Sportowa AWF Poznań - Pojekt architektów Neostudio
Hala Sportowa AWF Poznań - Pojekt architektów Neostudio
Hala Sportowa AWF Poznań - Pojekt architektów Neostudio
Hala Sportowa AWF Poznań - Pojekt architektów Neostudio
Hala Sportowa AWF Poznań - Pojekt architektów Neostudio
Hala Sportowa AWF Poznań - Pojekt architektów Neostudio
Hala Sportowa AWF Poznań - Pojekt architektów Neostudio
Hala Sportowa AWF Poznań - Pojekt architektów Neostudio
Hala Sportowa AWF Poznań - Pojekt architektów Neostudio
Hala Sportowa AWF Poznań - Pojekt architektów Neostudio
Hala Sportowa AWF Poznań - Pojekt architektów Neostudio
Hala Sportowa AWF Poznań - Pojekt wnętrz architektów Neostudio
Hala Sportowa AWF Poznań - Pojekt wnętrz architektów Neostudio
Hala Sportowa AWF Poznań - Pojekt wnętrz architektów Neostudio
Hala Sportowa AWF Poznań - Pojekt wnętrz architektów Neostudio
Hala Sportowa AWF Poznań - Pojekt wnętrz architektów Neostudio
Hala Sportowa AWF Poznań - Pojekt wnętrz architektów Neostudio
Hala Sportowa AWF Poznań - Pojekt wnętrz architektów Neostudio
Hala Sportowa AWF Poznań - Pojekt wnętrz architektów Neostudio
Hala Sportowa AWF Poznań - Pojekt wnętrz architektów Neostudio
Hala Sportowa AWF Poznań - Pojekt wnętrz architektów Neostudio
Hala Sportowa AWF Poznań - Pojekt wnętrz architektów Neostudio
Hala Sportowa AWF Poznań - Pojekt wnętrz architektów Neostudio
Hala Sportowa AWF Poznań - Pojekt wnętrz architektów Neostudio
icon-facebook-neostudio