Bulwary nadnoteckie z drona

Bulwary Nadnoteckie

Bulwary Nadnoteckie są priorytetową częścią inwestycji w programie rewitalizacji Wielenia i stanowią przywrócenie miastu właściwego dostępu do rzeki Noteć, która od wieków jest istotnym czynnikiem kształtu­jącym pozycję i rangę jako miasta nadrzecznego. Noteć niegdyś wokół skupiała ożywione gospodarczo centrum, ale i też wyznaczała granicę państwa po pierwszej wojnie światowej.

Wieleń od wielu lat starał się, aby jego mieszkańcy mogli korzystać z dobrodziejstw wynikających z położenia miasta przy rzece, która jest jednocześnie drogą wodną Wisła – Odra, będącą częścią międzynarodowej drogi wodnej E-70. Od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia do rzeki Warty należy do śródlądowych wód powierzchniowych uznanych za żeglowne, zwanych „śródlądowymi drogami wodnymi”.

Teren inwestycji znajduje się w sąsiedztwie zabytkowego układu urbanistycznego miasta i skanalizowanej rzeki, której funkcjonowanie podlega regułom narzuconym przez Państwowe Gospodar­stwo Wodne Wody Polskie. W ramach realizowanego projektu powstał ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki, na długości ponad 500 m wraz z połączeniami z przestrzenią miasta i zieloną linią brzegową.

W projekcie wyodrębniono moduły, którym nadano konkretne nazwy i przyporządkowano funkcje, które umożliwiły użytkownikom korzystającym z drogi wodnej E-70, spełnienie oczekiwań w zakresie rekreacji i wypoczynku oraz turystyki i sportów wodnych w sposób cywilizowany i przyjazny, a także przywróci Wieleniowi należne mu znaczenie, jako miasta położonego przy międzynarodowej drodze wodnej.

W lokalnym Programie Rewitalizacji wyznaczono: moduł „Bulwary”, tworzący jeden ciąg: dwóch nabrzeży cumowniczych (przystani) nr 1 i 2 o długościach 120 i 58 mb oraz dwóch opasek brzegowych i muru oporowego; moduł „Zielona klasa” – przestrzeń do integracji młodzieży szkolnej i prowadzenia zajęć na wolnym powietrzu (zajęcia o charakterze edukacyjnym: przyrodniczym i ekologicznym); moduł „Ścieżki edukacyjne” (ornitologiczne i historyczne związane z Wieleniem); moduł „Szkolne ogródki” (jako miejsca do nauki pielęgnacji i sadzenia roślin dla dzieci w wieku szkolnym); moduł „Zabawa? Naturalnie!” – plac zabaw z naturalnych materiałów – drewna akacjowego.

Główną ideą projektu było stworzenie miejsca przyjaznego i jak najbardziej zbliżonego do naturalnych brzegów rzeki. Skanalizowana Noteć pełniąca funkcję żeglowną otrzymała odbetonowane linie brzegowe ze wzmocnionymi skarpami, wykonanymi z częściowo odzyskanymi z rzeki kamieniami i pozyskanym lokalnie kamiennym otoczakiem i trawy z mikrokoniczyną. Ze względów użytkowych zaprojektowano asfaltowy ciąg pieszo-rowerowy, co zwiększa dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym osoby z ograniczeniami. W związku z tym pojawiła się również pochylnia wjazdowa na nabrzeże nr 1. Miejsca cumowania podzielono na dwie części, wygodne i z odpowiednim wyposażeniem infrastrukturalnym nabrzeże nr 1 – powyżej mostu i nabrzeże cumownicze poniżej mostu o charakterze czysto komunikacyjnym. Wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowano półwyspy z ławkami z wypełnieniem drewnianym i parkowymi koszami, które wkomponowane w zieleń łąkową stanowią miejsce indywidualnego wypoczynku. Poszczególne moduły toną w zagospodarowaniu zielenią niską – trawy ozdobne i łąkowe (niewymagające podlewania), zieleń rodzima oraz wysoką – dosadzonymi lipami.

Podczas prac zadbano odpowiednio o wykorzystanie potencjały istniejących drzew i biorąc pod uwagę wytyczne terenów zalewowych oraz konserwatorskie, inwestycja wzbogaci się o nowe linie drzew. W projekcie Bulwary Nadnoteckie postawiono na ograniczenie śladu węglowego poprzez zastosowanie materiałów lokalnych i stworzenie pomników natury nieożywionej oraz w większości nadanie maksymalnej przepuszczalności wód opadowych do gruntu. Uatrakcyjnione infrastrukturą edukacyjną i wypoczynkową bulwary, ożywiły i przywróciły spacerowy charakter tej części miasta.

Inwestor: Gmina Wieleń, Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Lokalizacja: Wieleń
Biuro projektowe: Neostudio Architekci
Autorzy: Architekci Bartosz Jarosz, Paweł Świerkowski
Współpraca autorska: Architekci Małgorzata Biadała, Katarzyna Spychalska, Tomasz Sołtysiak
Projekt: 2020-2021
Realizacja: 2021-2022

Zdjęcia: Paweł Świerkowski i Bartosz Jarosz

Powierzchnia terenu opracowania: 19 501,40 m2
Powierzchnia części rzeki: 4899,60 m2

Zobacz też projekty innych naszych obiektów:

Rynek w Wieleniu

Hala Sportowa AWF

Osiedle Kamionki Park

Zobacz nasze publikacje:

Przystanek Edukacja

Hala Sportowa AWF

Zapoznaj się naszym bio:

Biuro projektowe Poznań

Bulwary nadnoteckie
Nabrzeże
Nabrzeże bulwarów
Bulwary
Ścieżki ornitologiczne
Nabrzeże cumownicze
Moduł szkolne ogródki
Bulwary z powietrza
Plac zabaw
Nabrzeże cumownicze
Bulwary z powietrza
icon-facebook-neostudio

Strona korzysta z plików cookie. Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. .

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij