Rynek w Wieleniu

           Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta w Wieleniu stanowi pierwszą część inwestycji rewitalizacji miasta, a także początek procesu rewitalizacji społeczno – przestrzennej, mający za zadanie pociągnięcie za sobą ożywienia tej części miasta, a w przyszłości wprowadzenie funkcji towarzyszących w okolicznych budynkach i stworzenie atrakcyjnych miejsc dla mieszkańców i przyjezdnych. Ideą powstania tych miejsc jest zadanie łączenia ludzi, idei i mentalności.
W skład projektowanego założenia wchodzą: Rewitalizacja Rynku targowisko miejskie, płyta rynku Nowe Miasto, oraz przebudowa komunikacji na cele połączenia z kolejnym etapem inwestycji – bulwarów nad rzeką Noteć. Ogromne znaczenie miało zadanie kontynuowania gospodarczych, społecznych i kulturowych wpływów targowiska – miejsca na lokalną społeczność, gdyż w miejscu tym owa społeczność zbiera się już od połowy XVII wieku. Podstawowym założeniem projektu było stworzenie przestrzeni uniwersalnej z odniesieniem do historii urbanistyki miasta, zachęcającego do spędzania tam wolnego czasu przedstawicieli wszystkich grup wiekowych. Istotne było także zaprojektowanie miejsca wielofunkcyjnego: rekreacyjnego, handlowego, spacerowego i aktywności publicznej: festiwali, festynów i lokalnych wydarzeń kulturalno – historycznych oraz stworzenie punktu łączącego różne punkty na mapie miasta. Z punktu widzenia kompozycji urbanistycznej ważne było zachowanie i podkreślenie osi widokowych i ciągów pieszych.
Funkcjonalnie i formalnie płytę rynku podzielono na trzy części.
Pierwsza część – północna – to rozległy plac z gładką posadzką, zaprojektowany jako miejsce na wzmacnianie lokalnych tradycji poprzez organizowanie dni kultury czy wydarzeń miejskich, takich jak dożynki i koncerty okolicznościowe, pod które przygotowano miejsce na rozłożenie sceny. W części placu północnego zaprojektowano posadzkę z zaznaczeniem śladów fundamentów spalonego w 1977 roku ewangelickiego kościoła. Zaproponowano szlachetną i zróżnicowaną strukturę materiałową nawierzchni placu dla złamania monotonności podziałów i faktury rozległego placu.
Założeniem projektowym drugiej części – placu centralnego – było jak najlepsze wpasowanie nowego targowiska w układ rosnących, 100 letnich lip, co spowodowało, że pod realizację nie wycięto żadnego drzewa, a egzemplarze chore, których nie udało się uratować wymieniono na nowe nasadzenia. Plac centralny stanowi targowisko miejskie z asfaltową posadzką, na której oznaczono zbiór gier dla dzieci oraz oznaczenie miejsc targowych. Targowisko przez 5-6 dni w tygodniu spełnia funkcję przestrzeni publicznej, rekreacyjnej, spacerowej, edukacyjnej, a w określone 1-2 dni stanowi znaczących wymiarów plac targowy, który rozlewa się na sąsiednie części płyty rynku. Obiekt targowiska to modułowa wiata stalowa na planie prostokąta z wycięciem w formie litery U i z przęsłami wykończonymi blachami na wzór rysunku origami. Piąta elewacja została wykończona blachą na rąbek stojący i częściowo wykonana ze szkła na profilach aluminiowych jako naturalne doświetlenie stoisk targowych.
Trzecia część – plac południowy, stanowi przestrzeń dookoła budynku mieszkalnego, który historycznie dzieli rynek na części oraz południową część, w której znajduje się główny wjazd. Ten fragment przestrzeni przewidziano jako rekreacyjny, dedykowany szczególnie do spotkań przy fontannie, otoczony istniejącymi drzewami lipowymi oraz nowoprojektowaną zielenią miejską z traw wysokich i płożącego bluszczu. W miejscu, gdzie pierwotnie istniał budynek ochotniczej straży pożarnej z wieżą do ćwiczeń i suszenia węży, zrealizowano pomysł betonowych rzeźb – kompozycji przestrzennej dla aktywności miejskich Parkour (L’art du déplacement), które stanowią hołd dla polskiej rzeźbiarki awangardowej Katarzyny Kobro.

Inwestor: Gmina Wieleń
Lokalizacja: Wieleń
Projekt: Neostudio Architekci
Autorzy: Bartosz Jarosz, Paweł Świerkowski
Współpraca autorska: Adrianna Fiącek, Weronika Kurdziałek, Sandra Bogucka, Tomasz Sołtysiak
Projekt: 2017-2018
Realizacja: 2020

Powierzchnia terenu opracowania: 11 286,70 m2
Powierzchnia zabudowy: 1 121 m2
Kubatura budynków: 229 m3

Zobacz też inne nasze projekty:

Bulwary Nadnoteckie

Przystanek Edukacja

Budynek Biurowy ATE

Zobacz nasze publikacje:

Rynek w Wieleniu

Przystanek Edukacja

Targowisko w Wieleniu
Załość założenia z góry
Widok pod zdaszeniem

Rynek w Wieleniu

icon-facebook-neostudio

Strona korzysta z plików cookie. Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. .

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij